Jak nakupovat

Kupujete je primárně, abyste ochránili svůj majetek před znehodnocením. Nedoporučuje se s nimi krátkodobě spekulovat a snažit se rychle zbohatnout. Nicméně i jejich průměrné roční zhodnocení více než 9 % (měřeno v Kč) za posledních 12 let, představuje velmi zajímavou investici.

Poměr mezi zlatem a stříbrem záleží na individuální preferenci. Zlato je monetární kov a slouží jako rezerva centrálních bank i individuálních investorů. Část se používá ve šperkařství a jen malá část se využívá v průmyslu. Stříbro je naopak strategická komodita a 2. nejpoužívanější průmyslová surovina po ropě. Má více než 10.000 využití a jeho cena je daleko více přístupnější. Dnes je stříbro 70× levnější než zlato. Když zlato stoupá, stříbro stoupá víc a opačně. Doporučujeme diverzifikovat a nakupovat oba kovy.

Nákup malých gramáží slitků přináší vysokou pořizovací cenu vzhledem k vysokým přirážkám. Na druhé straně různé formy spoření na určité velkosti slitků mohou být rizikové, protože do doby naspoření sumy na nákup celého slitku klient nic nevlastní a jen zálohově posílá peníze společnosti. Hrozí riziko, že v čase insolvence společnosti nedostanete své peníze zpět, jelikož se nestihly nakoupit dohodnuté slitky. Opět, čtěte obchodní podmínky, kdy přesně se stanete majitelem celého slitku.

Zlaté mince nebo cihly jsou konzervativnějším způsobem investice do zlata než nákup „zlatých fondů“ (akcie těžebních společností, ETF, ETC a futures kontrakty). Na krátkodobé spekulace neboli sázky na pokles nebo růst ceny jsou tyto zlaté fondy výhodnější a levnější. Nicméně jde většinou o papírové přísliby, které jsou obchodovány ve stonásobném objemu vůči fyzickým podkladovým aktivům a ne vždy garantují fyzické dodání. Také u tohoto tzv. papírového zlata hrozí riziko třetích stran a značných ztrát při použití páky.

Drahé kovy kupujte jen ve fyzické formě od spolehlivých a ověřených dodavatelů s garancí odkupu. Čtěte obchodní podmínky. Má společnost, která Vám dodává a uskladňuje drahé kovy, nějaký rating? Ptejte se na způsob kontroly uskladněných kovů a potvrzení jejich vykonání.

V jaké formě máte přehled o svých transakcích a nákupech drahých kovů? Můžete kdykoliv odprodávat své kovy za dopředu stanovenou cenu? Anebo je nutno vyplňovat formuláře, potkávat poradce, telefonovat a licitovat o výkupní ceně?

 • Zlato jsou všeobecně uznávané peníze, funguje jako skvělý udržitel hodnoty a ochrana majetku proti znehodnocení.
 • Každá měna v historii skončila s hodnotou toho, z čeho byla vyrobena! Fyzické zlato nemůže zkrachovat a ani jeho hodnota nepůjde na nulu.
 • S fyzickým zlatem neriskujete riziko z neplnění závazků protistrany nebo slibů dlužníka. Navíc investor může nakupovat fyzické zlato privátně a anonymně.
 • Investiční zlato je osvobozeno od daně. A to jak od DPH, tak daně z výnosů po více než jednoletém držení (stejně jako i stříbro).
 • V čase krize hodnota zlata značně roste.
 • Žádná banka ani vláda nemůže produkovat fyzické zlato a znehodnotit je inflací. Narozdíl od fiat měn, které centrální banky tisknou v rekordním množství a tím tyto měny znehodnocují.
 • Evropské centrální banky od konce 90. let prodávaly až 500 tun zlata ročně. Od roku 2008 se tento trend změnil a dnes centrální banky zlato nakupují, hlavně ty východní.
 • Asie miluje zlato. V roce 2013 jen nákupy Číny a Hongkongu dosáhly 2668 tun, což představuje téměř veškerou roční těžbu (2770 tun). Dalších 975 tun dovezla Indie.

Chci svůj depozit drahých kovů

 • Investiční stříbro nabízí příležitost návratu ke skutečným penězům, které uchovávají bohatství s potenciálem významného budoucího růstu.
 • Stříbro je nepostradatelný, strategický kov nahraditelný pouze zlatem. Používá se ve veškeré elektronice ve velmi malém množství a má přes 10 000 různých průmyslových využití.
 • Poptávka po stříbře z rozvojových ekonomik jako Indie a Čína neustále stoupá. Jak kvůli průmyslu, tak šperkařství i jako investice. Indie v roce 2014 importovala přes 7000 tun stříbra (téměř 1/3 celosvětové roční těžby).
 • Aktuální poměr ceny zlata a stříbra 1:70 je vysoko nad historickým poměrem 1:12. Kdyby se tento poměr vrátil, znamenalo by to růst ceny stříbra téměř na šestinásobek. To, že se tak brzy stane, naznačuje i fakt, že na jednu vytěženou unci zlata připadá 10 uncí stříbra.
 • Konec manipulace ceny stříbra a zlata. Během dubna roku 2011, kdy nastal velký propad ceny stříbra, množství stříbra obchodovaného v jediném dnu na komoditní burze Comex převyšovalo každý den objem celosvětové roční těžby tohoto kovu.
 • Ceny zlata i stříbra jsou potlačovány právě velkým objemem nekrytých prodejních futures kontraktů na těchto komoditních burzách.
 • Stříbro je zlatem obyčejných lidí. S tím, jak bude cena zlata značně růst, se zlato pro mnohé stane nedostupným a budou raději nakupovat stříbro, které pak poroste ještě rychleji.
 • Poptávka po stříbře dlouhodobě převyšuje nabídku. Deficit byl pokrýván ze státních zásob. V 60. letech měla vláda USA zásoby kolem 200 000 tun stříbra. Dnes nemá žádné! Vytěžené nadzemní zásoby jsou 5× nižší než zásoby zlata a v případě zastavení těžby by stačily jen na 4 měsíce provozu.
 • Přestože investiční poptávka neustále roste, málokdo ví, že stříbro je jedno z nejvíce podhodnocených aktiv současnosti. V roce 2004 činila investiční poptávka 6 %, v roce 2010 asi 14 % a téměř 30 % za rok 2014. Trh fyzického stříbra je velmi malý. Při dnešních extrémně nízkých cenách by stačilo méně než 20 miliard dolarů ke skoupení celoroční produkce dolů.
 • Využijte těchto zásadních informací již dnes a nakupte své stříbro dokud, je na trhu dostupné!

Chci svůj depozit drahých kovů